Obecnie nad tym pracujemy

KLC Seeds

W wyniku rebrandingu cnkielce.pl powstały 2 nowe strony www: cnkielce.pl i klcseeds.pl nad którą obecnie pracujemy.  To zaszczyt pracować z polską firmą, która ma ponad 70 lat tradycji.

Rebranding, czyli kiedy marka musi się zmienić.

W cyklu życia firmy i marki na rynku pojawiają się różne wydarzenia, które mogą zmienić sposób, w jaki ludzie ją postrzegają.  Niezależnie od tego, czy firma się zmienia, ponieważ rynek „dorasta” do określonej pozycji, czy np. połączenie dwóch lub więcej marek wymaga odpowiedniej komunikacji, rebranding zwykle oznacza, że ​​jej wizerunek i związane z nim elementy muszą się zmienić w marketingu firmy.

Pod pojęciem tym rozumie się np. kierowanie komunikatów do różnych grup docelowych, zmianę języka, podkreślanie odmiennych lub nowych cech marki lub produktu lub podkreślanie innych kanałów komunikacji. Stąd konieczność podzielenia dotychczasowej marki cnkielce.pl na dwie nowe.